Kariyer

 

İşe Alım Süreci

Seçme ve yerleştirme sisteminin temel amacı; E-Kart’a eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, girişimcilik yeteneğine sahip, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, çalışan yetiştiren, takım çalışması yapabilen, şirketimiz değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmaktır.

 

Seçme ve yerleştirmede ana ilke, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve Eczacıbaşı Topluluğu değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermektir.

 

Aday seçiminin objektif olabilmesi için geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış, bilimsel temelleri olan seçim araçları kullanılır. Araçların doğru seçimi, doğru uygulanması ve verilerin doğru yorumlanması işe alım sürecinin standart olabilmesinde en önemli kriterlerdir.

 

Seçme süreçlerimizin tamamı ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet veren işe alım portalları üzerinden yürütülmekte olup açık ilanlarımıza başvuruda bulunmak isteyen adayların öz geçmişleriyle başvurmalarına imkan vermektedir.

 

Hemen özgeçmiş oluşturmak ve başvuru yapmak için lütfen tıklayın.

 

Seçme süreçlerimizi aday başvurularını takip eden 3 aşamadan özetleyebiliriz. Her aşamada adaylar farklı eleme süreçlerine tabi tutularak en doğru insan kaynağına ulaşılması hedeflenmektedir.

 

İlk aşamada Test ve Envanterler yer alır, bu aşamaları başarılı olarak tamamlayan adaylar ikinci aşamadaki Yetkinlik Değerlendirme süreçlerine katılırlar, bu aşamada da başarılı olan adaylara iş teklifi yapılarak, teklifin kabul edilmesi durumunda işe giriş işlemleri başlatılmış olur

 

 

Staj Olanakları

Kariyer Test Sürüşü

Kariyer Test Sürüşü, üniversitelerin lisans üçüncü sınıf ve yüksek lisans birinci sınıf öğrencilerine yönelik geliştirilen, uzun süreli ve kapsamlı bir staj programıdır. Alışılmışın dışında yöntemlerle öğrencilerin ilgisini çeken bu program, gelecek vadeden öğrencilere işe alım odaklı çeşitli imkanlar sunmaktadır. Program, kariyer yolculuğuna hazırlanan öğrencilere "test sürüşü" imkanı tanıyor da denilebilir. Programda "pilot" olarak nitelendirilen stajyerler, en az iki ay olmak şartıyla staj süresince mentorlarının yönlendiriciliğinde projeler üzerinde çalışmaktadır. Böylece Eczacıbaşı kültürünü, iş anlayışını, süreçlerini tanıma fırsatı bulmaktadır.

Daha detaylı bilgi için:

 

Kariyer Test Sürüşü

 

Kariyer Test Sürüşü Facebook

 

Üniversite 3. Sınıf Yaz Stajı

Her yıl Nisan-Mayıs-Haziran ayları süresince başvurular Eczacıbaşı Kariyer üzerinden kabul ederek, uygun adaylara kontenjan doğrultusunda yaz stajı yapma olanağı sağlanır. Adayların staja kabul edilmeleri için aşağıdaki şartlar aranır.

    ·         Lisans bölümleri için 3. sınıf öğrencisi olması

    ·        Yüksek Lisans bölümleri için 1. sınıf öğrencisi olması

    ·        Sigorta girişlerinin zorunlu staj kapsamında okul tarafından yapılması

    ·        Seçme süreçlerinin başarıyla tamamlanması

Hemen özgeçmiş oluşturmak ve başvuru yapmak için lütfen tıklayın.

 

 

Zorunlu Mesleki Lise Stajı

Gebze ilçesinde bulunan Ticaret Lisesi, Teknik Lise, Endüstri ve Anadolu Meslek Lisesi vb. kurumlarda öğrenim gören, 4. sınıfa geçen öğrenciler; her yıl Temmuz-Ağustos-Eylül ayları süresince Eczacıbaşı Kariyer' de yayınlanan lise stajyeri ilanlarına başvurabilirler. Hemen özgeçmiş oluşturmak ve başvuru yapmak için lütfen tıklayın.