Çevre

 

Küresel Isınmayı Önlemede Katkı:

Küresel iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde, karbon ayak izini en aza indirmek üzere çalışmalar başlatan ve “Söz veriyoruz” sloganı ile bunu kamuoyuna duyuran E-Kart, Karbon Ayak İzi çalışmalarına gönüllülük esasları doğrultusunda başlamıştır. ISO 14064 Standardı kapsamında; 2010 yılı içerisinde gerçekleştirilen üretim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan sera gazı miktarı 2011 yılında hesaplanmıştır.

Çalışmanın devamlılığı 2012 yılında da sürdürülerek, 2011 yılı Sera Gazı Envanteri de ortaya konmuştur. Sera Gazı Envanteri ve Doğrulaması Belgelendirmesi “Doğrudan Sera Gazı Salınımları”nın (Kapsam-1) yanı sıra “Dolaylı Sera Gazı Salınımlarını” ve “Diğer Sera Gazı Salınımlarını” (Kapsam2 ve Kapsam-3) da içerecek şekilde yapılmıştır. E-Kart, almış olduğu bu sertifikalar ile Türkiye’de sektöründe bir ilki gerçekleştirmiştir.

Her iki sene içerisinde gerçekleştirilen çalışmaların sonunda, sera gazını absorbe edecek miktarda ağaçlandırma yapılmıştır. Bu sayede, karbon ayak izimizi sıfırlayarak sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmaktayız.

 

2011 ve 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları.

E-Kart, kuruluş bazında yapmış olduğu sera gazı çalışmasını daha da özelleştirerek kapsamını ürün bazına indirgemiştir.

Bir ürünün ya da hizmetin karbon ayakizi nedir?

Bir ürünün ya da hizmetin karbon ayakizi, ürünün yaşam döngüsünün bir bölümü olarak açığa çıkan sera gazlarının bir değerlendirmesidir. Bu yaşam döngüsü, ürünle ilgili her türlü aktiviteyle ilişkilidir ve genellikle şu aşamaları kapsamaktadır:

Ürünlerimin ya da hizmetlerimin ürün karbon ayakizini neden hesaplamam gerekir?