Güvenlik

 

Fiziksel Güvenlik ve Bilgi Güvenliği

 

E-Kart bilgi güvenliği ve fiziksel güvenlik politikasının kapsamı;

• hizmet ve ürünlerimizin geliştirilmesinden, müşteriye teslim edilenene kadar geçen sürede, güvenliğin maksimum seviyede sağlanması;

• kuruluşumuzun maruz kalabileceği, kasti \ kasti olmayan, doğal \ doğal olmayan her türlü tehdit ve tehlikeden korunmak için gerekli tedbirlerin alınmasıdır

Bu kapsamda uygulanacak yöntemler

• gerekli risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi

• gerekli ise tedbirler alınarak, alınan tedbirlerin etkinliğinin gözden geçirilmesi

• güvenlik sistemlerinin etkinliğinin gelişen ihtiyaçlar ve teknoloji doğrultusunda sürekli iyileştirilmesidir..

Kuruluşumuzda vermiş olduğumuz hizmetlerde, Visa, MasterCard, Amex, GSM SAS, ISO27001, ISO14298, Diners tarafından bildirilen bilgi ve fiziksel güvenlik gereksinimleri, yasal zorunluluklar ve müşterilerimizle yapılan sözleşmeler referans olarak alınır.

Tüm çalışanlar, bilgi güvenliği ve fiziksel güvenlik konuları ile ilgili yılda bir eğitim alır.

Yürütülen güvenlik prosedürlerinin ve alınan güvenlik tedbirlerinin etkinliği yapılacak olan iç denetimlerle izlenir, periyodik olarak gözden geçirilir ve yılda en az bir kez gerçekleştirilmekte olan Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında Üst Yönetim’e sunulur.