İSG (İş Sağlığı Güvenliği )

 

Bir işin yapılması sırasında bilinen veya bilinmeyen, öngörülen veya öngörülmeyen tehlikeler ve riskler söz konusudur. Bu tehlike ve riskler, hem çalışanı, hem üretimi ve üretim araçlarını hemde çevreyi tehdit eder. Ortaya çıktığında da geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir.

E-Kart, işin yapılması ile ilgili olarak oluşabilecek tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek koşullardan personelimizi korumak ve daha iyi bir iç ortam yaratmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Sağlık kontrolleri ile personel sağlığı gözetim altına alınmakta, ortam ölçümleri, denetimler ve periyodik kontroller ile tüm süreç takip edilmekte, iş ve üretim araçları ile çalışan arasındaki uyum gözetilmektedir. Eğitimler ile sağlık ve güvenlik konularında bilinçlendirme artırılmaktadır.